Đề xuất đấu giá quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường

(BĐT) - Bộ Công Thương vừa đề nghị Chính phủ tiếp tục cho thực hiện đấu giá quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2017.
Đề xuất đấu giá quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường

Chủng loại đường nhập khẩu đấu giá theo hạn ngạch năm 2017 sẽ vẫn giữ như năm 2016 nhằm tạo sự cạnh tranh, chủ động cho các doanh nghiệp lựa chọn phù hợp với nhu cầu, thúc đẩy các nhà máy đường nâng cao chất lượng sản phẩm, hạ giá thành, tránh việc liên kết làm giá đường. Thời điểm tổ chức đấu giá quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2017 sẽ được triển khai thực hiện sớm nhất nếu Chính phủ đồng ý tiếp tục cho đấu giá. Lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2017 là 89.500 tấn.

Để có kinh phí tổ chức đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2017, Bộ Công Thương đã kiến nghị Chính phủ cho trích 5% số tiền thu từ đấu giá năm 2016 và của năm 2017 để phục vụ công tác xây dựng, tổ chức, thực hiện đấu giá và đánh giá tình hình nhập khẩu của các doanh nghiệp và các chi phí liên quan khác.   

Việt Anh