Công ty Phúc Bình xin khai thác cao lanh - felspat ở khu vực không đấu giá

(BĐT) - Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Lào Cai cho biết, Công ty TNHH Phúc Bình vừa nộp hồ sơ xin cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản tại khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại tỉnh Lào Cai. 
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Doanh nghiệp này đề xuất khai thác cao lanh - felspat làm vật liệu xây dựng gạch không nung tại điểm khu vực thôn 3, xã Khánh Yên Trung, huyện Văn Bàn trên diện tích 16,5ha.

Cũng theo Sở TN&MT tỉnh Lào Cai, ngoài Công ty TNHH Phúc Bình, Sở sẽ tiếp tục nhận hồ sơ đề nghị cấp phép cho các tổ chức, cá nhân khác có nhu cầu thăm dò cao lanh - felspat đến hết ngày 11/11/2017.

Việc tiến hành lựa chọn tổ chức, cá nhân để cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản tại khu vực khoáng sản nêu trên thực hiện theo quy định tại Nghị định số 158/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản và Quyết định của UBND tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt và bổ sung khu vực hạn chế tổ chức, cá nhân thăm dò, khai thác khoáng sản.             

Nguyễn Thủy