Chuẩn bị đấu giá tàu Vinalines Fortuna với giá gần 56 tỷ đồng

(BĐT) - Công ty Vận tải biển Vinalines thuộc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đang tiến hành các thủ tục lựa chọn đơn vị bán đấu giá tàu Vinalines Fortuna theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật Đấu giá tài sản.

Theo đó, Công ty Vận tải biển Vinalines cùng với đơn vị bán đấu giá tài sản sẽ tiến hành bán đấu giá tàu Vinalines Fortuna có số hiệu IMO 9018751 với giá khởi điểm 55,86 tỷ đồng, giá khởi điểm này chưa có thuế VAT. Được biết, thời điểm mua tàu Vinalines Fortuna, Vinalines đã phải chi ra hơn 341 tỷ đồng để sở hữu tài sản này.

Tổ chức bán đấu giá tài sản được Vinalines lựa chọn để bán tàu Vinalines Fortuna phải đáp ứng các tiêu chí: có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá là tàu biển; có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả; có năng lực, kinh nghiệm và uy tín trong việc bán đấu giá tài sản; có thù lao dịch vụ, chi phí đấu giá tài sản phù hợp…

 

Thu Giang