Bán đấu giá hàng chục container hàng nhập khẩu tại Cát Lái

Hàng chục container hàng nhập khẩu là kính xây dựng, xe gắn máy, máy móc công nghiệp, hàng bách hóa… đang được đưa ra bán đấu giá.
Bán đấu giá hàng chục container hàng nhập khẩu tại Cát Lái

Để xứ lý số hàng hóa tồn đọng tại cảng Cát Lái, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 vừa thông báo công khai bán đấu giá 5 lô hàng gồm 36 container hàng hóa.

Trong đó có 25 container kính xây dựng, giá khởi điểm hơn 4 tỷ đồng; 1 container xe gắn máy và phụ tùng đi kèm, giá khởi điểm gần 1,6 tỷ đồng; 5 container hàng là hệ thống máy móc công và phù tùng đi kèm, giá khởi điểm 1,672 tỷ đồng; 4 container hệ thống xử lý rác, giá khởi điểm trên 588 triệu đồng và 1 lô hàng bách hóa tổng hợp, giá khởi điểm 1.730 triệu đồng.

Theo Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1, số hàng hóa nêu trên nhập khẩu về cảng Cát Lái quá hạn 90 ngày nhưng không có người nhận, thuộc diện hàng hóa tồn đọng tại cảng Cát Lái mặc dù cơ quan Hải quan đã thông báo tìm chủ hàng trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Hiện Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 đã thông báo đến các Tổ chức bán đấu giá tài sản thuộc địa bàn TP.HCM để lựa chọn một tổ chức đủ điều kiện đáp ứng được các tiêu chí lựa chọn do Hội đồng đề ra, thực hiện việc tổ chức đấu giá bán các tài sản nêu trên.


Hải quan