11 công ty được phép nhập khẩu 57.000 tấn đường trong hạn ngạch 2018

Kết thúc phiên đấu giá quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2018 sáng ngày 26/9, có 11 công ty trúng thầu và được phép nhập khẩu 57.000 tấn trong tổng 94.000 tấn đường thuộc hạn ngạch 2018 được chào thầu.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Bộ Công Thương cho biết, lượng đường trong hạn ngạch được phép nhập cho năm 2018 là 57.000 tấn (mã HS 17.01), trong đó đường thô là 28.000 tấn, đường tinh luyện là 29.000 tấn.

Theo thông báo thầu, thương nhân được phép nhập khẩu 65.000 tấn đường thô và 29.000 tấn đường tinh luyện trong hạn ngạch dành cho năm 2018. Giá khởi điểm là 1,4 triệu đồng/tấn, bước giá 10.000 đồng/tấn.

Tham gia đấu giá là các thương nhân trực tiếp sử dụng đường làm nguyên liệu sản xuất và thương nhân sử dụng đường thô để sản xuất đường tinh luyện. Ngoài ra, các cá nhân, tổ chức có liên quan đến việc nhập khẩu đường theo hạn ngạch thuế quan năm 2018 cũng được phép dự thầu.


NDH