(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có văn bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra chuyên ngành KH&ĐT năm 2022.
Hoạt động thanh tra chuyên ngành kế hoạch và đầu tư năm 2022 tập trung vào một số nội dung, trong đó có việc chấp hành pháp luật về đầu tư công, đầu tư PPP… Ảnh: Lê Tiên

Hoạt động thanh tra chuyên ngành kế hoạch và đầu tư năm 2022 tập trung vào một số nội dung, trong đó có việc chấp hành pháp luật về đầu tư công, đầu tư PPP… Ảnh: Lê Tiên

Tại công văn này, Bộ KH&ĐT nêu rõ mục đích, yêu cầu của hoạt động thanh tra chuyên ngành là tập trung những vấn đề gây bức xúc của người dân, dư luận xã hội quan tâm, chấn chỉnh hoạt động của các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành, thực thi pháp luật chuyên ngành; thực thi nhiệm vụ được giao. Đồng thời, nâng cao chất lượng kết luận thanh tra, hiệu lực, hiệu quả hoạt động thanh tra, xử lý nghiêm, kịp thời, đúng pháp luật đối với những tập thể, cá nhân vi phạm pháp luật; thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát về cho Nhà nước.

Thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ liên quan đến hoạt động thanh tra, tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Hạn chế tối đa việc chồng chéo, trùng lắp trong hoạt động thanh tra.

Hoạt động thanh tra chuyên ngành KH&ĐT năm 2022 tại các địa phương tập trung vào một số nội dung. Đó là, chấp hành pháp luật về đầu tư công, về hoạt động đầu tư theo phương thức đối tác công - tư (PPP); hoạt động đầu tư tại Việt Nam theo quy định của Luật Đầu tư; công tác quản lý nhà nước về đăng ký kinh doanh, phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã; thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc các vụ việc do Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở KH&ĐT giao.