(BĐT) - Công ty CP Halcom Việt Nam vừa công bố kế hoạch kinh doanh năm 2021. Theo đó, Công ty dự kiến doanh thu đạt 340 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế ở mức 27 tỷ đồng, cao hơn nhiều so với con số 11,6 tỷ đồng Công ty đạt được trong năm 2020.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

HĐQT Công ty cũng vừa thông qua phương án vay 70 tỷ đồng tại Ngân hàng BIDV để phục vụ kinh doanh theo hình thức hạn mức tín dụng.

Halcom Việt Nam được thành lập từ năm 2001, hoạt động chính trong lĩnh vực tư vấn phát triển hạ tầng - đô thị và đầu tư năng lượng tái tạo. Tính đến cuối 2021, doanh nghiệp có tổng tài sản 1.568 tỷ đồng với vốn chủ sở hữu đạt 764,3 tỷ đồng.