Theo số liệu báo cáo của Ban Kế hoạch, Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam (TKV), trong tháng 2 vừa qua, mặc dù có kỳ nghỉ Tết kéo dài, song nhìn chung kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất - kinh doanh chính của Tập đoàn đều đạt mục tiêu.
Hai tháng, TKV đạt doanh thu trên 14.500 tỷ đồng

Cụ thể, than nguyên khai đạt 2,6 triệu tấn; than tiêu thụ đạt 2,4 triệu tấn; sản xuất và tiêu thụ 669 triệu kWh điện, tinh quặng đồng sản xuất 2.698 tấn… Lũy kế 2 tháng, toàn Tập đoàn đạt doanh thu 14.566 tỷ đồng, đạt 13,2% kế hoạch năm.

Các sản phẩm chủ yếu như than nguyên khai sản xuất 6,1 triệu tấn, than tiêu thụ 5,4 triệu tấn, bốc xúc vận chuyển đất đá 21,5 triệu m3, sản xuất 7.573 tấn tinh quặng đồng, 2.079 tấn đồng tấm, sản xuất và tiêu thụ 1.459 triệu kWh điện…

Trong tháng 3, Tập đoàn đặt chỉ tiêu than nguyên khai sản xuất 4 triệu tấn, than tiêu thụ 3,3 triệu tấn, sản xuất điện 770 triệu kWh, sản phẩm alumina 67.000 tấn.

Toàn Tập đoàn tập trung đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, đảm bảo đáp ứng nhu cầu than cho ngành điện tăng cao trong tháng 3; tiếp tục hoàn thiện cơ chế điều hành tiêu thụ, công nghệ chế biến, pha trộn; đẩy mạnh nhập khẩu than hợp lý để tăng nguồn cung với giá cả cạnh tranh. Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản trị, giảm giá thành để đảm bảo cân đối tài chính khi thuế tài nguyên tăng 3% từ 1/7/2016, mà theo tính toán tương đương tăng 600 tỷ đồng.

Theo ĐTCK