(BĐT) - Thống kê đến trung tuần tháng 6/2019, Cục Hải quan Hải Phòng đã truy thu 160 tỷ đồng từ công tác chống thất thu xuất khẩu, nhập khẩu. Trong đó, số thu từ hoạt động kiểm tra sau thông quan đạt 48 tỷ đồng; thu qua kiểm tra, tham vấn xác định trị giá tính thuế 48 tỷ đồng; thu hồi và xử lý nợ 53 tỷ đồng; chống thất thu qua mã số, số lượng, thuế suất, C/O là 7 tỷ đồng …
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Trong thời gian tới, Cục Hải quan Hải Phòng tập trung rà soát các trường hợp có C/O nhưng thuộc đối tượng loại trừ không được hưởng thuế suất ưu đãi và các trường hợp nhập sản xuất, xuất khẩu thành phẩm hoặc bán thành phẩm để lấy C/O xuất xứ Việt Nam nhằm chống thất thu từ việc gian lận xuất xứ Việt Nam khi xuất khẩu sang nước thứ ba.