(BĐT) - Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 1 vừa có thông báo tìm chủ hàng của 32 container hàng tồn đọng tại cảng, để thực hiện các bước xử lý theo trình tự được quy định tại Thông tư 203/2014/TT-BTC…
Hải quan Hải Phòng đang xử lý 32 container tồn đọng theo quy định. Ảnh minh họa: Internet

Hải quan Hải Phòng đang xử lý 32 container tồn đọng theo quy định. Ảnh minh họa: Internet

Cụ thể, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 1 thông báo đến các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có liên quan đến 32 lô hàng đang tồn đọng tại các cảng: Tân Vũ, PTSC Đình Vũ, Hoàng Diệu, Hải Phòng đã quá thời hạn 90 ngày, kể từ ngày đến cửa khẩu, nhưng chưa làm thủ tục hải quan.

Thời hạn để nhận hàng là 60 ngày kể từ ngày đăng công (thông) báo. Đối với hàng hóa dễ bị hư hỏng, hàng đông lạnh, hàng hóa là chất nguy hiểm, độc hại, hàng có hạn sử dụng dưới 60 ngày thì hạn đến nhận là 15 ngày kể từ ngày nhận được công báo.

Hết hạn 60 ngày công báo có hiệu lực, không có tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đến nhận hàng, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 1 sẽ tiến hành xử lý theo các quy định, tại Thông tư 203/2014/TT-BTC…