(BĐT) - UBND TP. Hải Phòng vừa có buổi kiểm tra, khảo sát tiến độ thực hiện Dự án xây dựng cầu Dinh trên địa bàn huyện Thủy Nguyên.

Đánh giá tiến độ chung cho thấy, hiện tại, khối lượng thực hiện Dự án đạt khoảng 80% giá trị hợp đồng xây lắp. Theo đó, lãnh đạo UBND Thành phố yêu cầu nhà thầu tập trung thi công hoàn thành Dự án trước ngày 13/6/2021, đảm bảo chất lượng công trình và an toàn lao động.

Dự án Đầu tư xây dựng cầu Dinh nối huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng với thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, có tổng mức đầu tư là 269,439 tỷ đồng.

Tháng 5/2020, Dự án được khởi công xây dựng. Trong đó, nhà thầu thi công xây lắp là Liên danh Công ty CP Xây dựng Cầu 75 - Công ty CP Đầu tư và xây dựng số 18. Nhà thầu phụ gồm: Công ty CP Tập đoàn Việt Úc, Công ty CP Xây dựng Tân Lộc và Công ty CP Quản lý đường sông số 8.