(BĐT) - Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Phòng vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu dịch vụ thu gom chất thải rắn, vệ sinh công cộng tại 4 quận: Hồng Bàng, Ngô Quyền, Lê Chân, Hải An và huyện An Dương; xử lý chất thải rắn tại 7 quận: Hồng Bàng, Ngô Quyền, Lê Chân, Hải An, Đồ Sơn, Dương Kinh, Kiến An và huyện An Dương năm 2022 với tổng giá dự toán 277,52 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn sự nghiệp chi bảo vệ môi trường và nguồn thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường năm 2022.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo Kế hoạch, tháng 12/2021 sẽ đấu thầu rộng rãi qua mạng Gói thầu Cung cấp dịch vụ thu gom chất thải rắn, vệ sinh công cộng tại 4 quận: Hồng Bàng, Ngô Quyền, Lê Chân, Hải An và huyện An Dương; xử lý chất thải rắn tại 7 quận: Hồng Bàng, Ngô Quyền, Lê Chân, Hải An, Đồ Sơn, Dương Kinh, Kiến An và huyện An Dương năm 2022 (giá gói thầu 276,848 tỷ đồng). Hai gói thầu tư vấn được chỉ định thầu trong quý IV/2021 gồm: Gói thầu Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu và Gói thầu Giám sát chất lượng dịch vụ.