(BĐT) - UBND TP. Hải Phòng vừa có quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Đầu tư xây dựng cầu Rào 1.

Phối cảnh cầu Rào 1 chuẩn bị xây dựng mới

Phối cảnh cầu Rào 1 chuẩn bị xây dựng mới

Dự án được đầu tư từ ngân sách TP. Hải Phòng, với tổng mức đầu tư 2.265,197 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng hơn 1.100 tỷ đồng, phần còn lại là chi phí giải phóng mặt bằng và các chi phí khác. Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng, trực tiếp mời thầu.

Kế hoạch được phê duyệt gồm 19 gói thầu, trong đó có 17 gói thầu tư vấn và 2 gói thầu xây lắp. Bên mời thầu đang trong thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu xây lắp chính của Dự án - Gói thầu số 27 Xây dựng cầu và nút giao thông cầu Rào 1 (giá gói thầu 1.048,371 tỷ đồng) thông qua hình thức đấu thầu rộng rãi, không qua mạng. Gói thầu dự kiến mở thầu ngày 25/11/2020.

Dự án Đầu tư xây dựng cầu Rào 1 nhằm nâng cao năng lực giao thông, kết nối cùng lúc 4 quận qua sông Lạch Tray, từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông kết nối vùng qua các tuyến đường tỉnh đến đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.