(BĐT) - Gói thầu Xây dựng Hệ thống chống úng Thuận - Trạch - Trung - Tài, Ba - Quế - Vĩnh - Dương - Thành, huyện Triệu Phong và Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị) có giá gói thầu 103,86 tỷ đồng vừa được mở thầu, với 2 nhà thầu tham dự.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Gói thầu thuộc Dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện tỉnh Quảng Trị, do Ban Quản lý dự án hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện tỉnh Quảng Trị làm bên mời thầu, đấu thầu rộng rãi qua mạng.

2 nhà thầu tham dự là Liên danh Công ty CP Xây dựng Đê kè và Phát triển nông thôn Hải Dương - Công ty CP Xây dựng Tổng hợp Quảng Trị - Công ty CP Đầu tư xây dựng Đại Hồng và Liên danh Công ty CP Xử lý nền và xây dựng Fecon - Công ty CP Xây dựng công trình Hồng Lâm - Công ty CP Xây dựng và Vận tải Hải Phong. Giá dự thầu của 2 nhà thầu lần lượt là 98,681 tỷ đồng và 99,623 tỷ đồng. Cả 2 nhà thầu đều chào thời gian thực hiện hợp đồng 22 tháng.