(BĐT) - Công ty CP Sơn Thành (bên mời thầu) vừa thông báo mời sơ tuyển lại nhà đầu tư thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng Khu dân cư mới xã Cổ Dũng - Cộng Hòa, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Theo đó, thời gian phát hành hồ sơ mời sơ tuyển bắt đầu tư ngày 25/11 đến ngày 25/12/2019, tại UBND huyện Kim Thành.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Dự án có tổng diện tích đất sử dụng là 97.167 m2, tổng chi phí thực hiện dự kiến là 117,673 tỷ đồng. Tại lần tổ chức sơ tuyển đầu tiên, chỉ có 1 nhà đầu tư nộp hồ sơ . Tuy nhiên, hồ sơ dự sơ tuyển này không đáp ứng yêu cầu.