(BĐT) - UBND tỉnh Hải Dương vừa phê duyệt chủ trương đầu tư 3 dự án của các nhà đầu tư trong và ngoài nước thực hiện trên địa bàn Tỉnh với tổng vốn đầu tư đăng ký là 487,89 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Trong đó, Nhà máy Sản xuất và gia công da hoàn thiện, giầy da, phụ kiện bằng da với tổng vốn đầu tư là 423,148 tỷ đồng do nhà đầu tư nước ngoài thực hiện.

Hai dự án còn lại là Cơ sở sơ chế hàng nông sản, dịch vụ ăn uống, lưu trú và cho thuê nhà xưởng với tổng vốn đầu tư là 49,918 tỷ đồng; Cửa hàng kinh doanh xăng dầu và dịch vụ trông giữ xe ô tô với tổng vốn đầu tư 14,831 tỷ đồng.