(BĐT) - UBND tỉnh Hải Dương vừa phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản đợt 1 năm 2020. Theo đó, 4 khu vực khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh sẽ được đấu giá quyền khai thác trong năm 2020.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

UBND tỉnh Hải Dương giao Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện thông báo và đăng tải công khai danh mục khu vực có khoáng sản đưa ra đấu giá, kế hoạch đấu giá; lập hồ sơ mời đấu giá ; thông báo công khai thông tin về phiên đấu giá; lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện phiên đấu giá; thông báo công khai danh sách tổ chức, cá nhân được tham gia phiên đấu giá; thông báo công khai kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản…

Trường hợp khu vực nào chưa thực hiện được công tác đấu giá trong năm 2020 sẽ được chuyển sang đấu giá quyền khai thác khoáng sản trong các năm tiếp theo.