(BĐT) - Công ty CP Khu công nghiệp kỹ thuật cao An Phát 1 (Công ty An Phát 1) vừa có hồ sơ gửi Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương đề nghị thực hiện Dự án Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Quốc Tuấn - An Bình, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Tổng vốn đầu tư của Dự án là 1.947,1 tỷ đồng.

Dự án được đề xuất đầu tư trên diện tích 180 ha với mục tiêu xây dựng khu công nghiệp đa ngành quy mô vừa. Tổng vốn đầu tư Dự án là 1.947,169 tỷ dồng, trong đó vốn của nhà đầu tư là 292,428 tỷ đồng; vốn vay tín dụng, thương mại là 1.654,74 tỷ đồng. Thời gian hoạt động của Dự án là 50 năm.

Tiến độ đầu tư của Dự án là: quý I/2021 thực hiện xong thủ tục chuẩn bị đầu tư, công tác giải phóng mặt bằng và thu hồi đất. Quý II/2021 khởi công giai đoạn 1 khoảng 100 ha. Quý IV/2022 hoàn thành đồng bộ hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1, tiếp tục đầu tư giai đoạn 2 cho 80 ha còn lại. Từ năm 2023 - 2024 hoàn thành toàn bộ Dự án.