Chủ tịch Triều Tiên đi tàu hỏa bọc thép qua quãng đường hơn 4.000 km, trong khi Tổng thống Mỹ đến Việt Nam bằng chuyên cơ Không lực Một.
Hai con đường tới Việt Nam họp thượng đỉnh của lãnh đạo Mỹ - Triều ảnh 1