CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HAH – HOSE) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2016 với doanh thu và lợi nhuận giảm rất mạnh.
HAH: Quý I/2016, doanh thu và lợi nhuận giảm mạnh

Cụ thể, quý I năm nay, tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của HAH đạt 121,3 tỷ đồng, giảm 31,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng thêm 2,3 tỷ đồng, lên mức 8,6 tỷ đồng kỳ này và khoản lỗ trong các Công ty liên doanh, liên kết tăng 4 lần, lên mức 837 triệu đồng.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế của HAH quý này đạt 36 tỷ đồng, giảm 18,9% so với quý I/2015.

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 vừa qua, HAH thống nhất đặt mục tiêu kinh doanh 2016 với tổng doanh thu 523 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 143 tỷ đồng và dự kiến chi trả cổ tức ở mức 30%.

Cổ phiếu HAH ngày hôm nay (29/4) đang giao dịch ở mức 39.800/cổ phiếu, giảm 2% so với giá tham chiếu. Đây là mức giá thấp nhất của HAH trong vòng 6 tháng qua.

Theo ĐTCK