(BĐT) - Tổng công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (HABECO, mã chứng khoán: BHN) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2021.

Theo đó, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp đạt 1.375,6 tỷ đồng, tăng 77,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá vốn hàng bán tăng 67,1% lên 1.045,2 tỷ đồng, dẫn tới lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp tăng 122,7% lên 330,5 tỷ đồng.

Quý này, doanh thu hoạt động tài chính giảm 5,8% xuống 27,5 tỷ đồng. Chi phí tài chính giảm 28,6% xuống còn 4,5 tỷ đồng, trong đó 3,9 tỷ đồng là chi phí lãi vay. Bên cạnh đó, cả chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng lần lượt 20,6% và 17,8% lên 222,5 tỷ đồng và 94 tỷ đồng.

Kết thúc quý I, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 47,6 tỷ đồng trong khi năm ngoái lỗ hơn 98 tỷ đồng, tức tăng 148,6%. Công ty cho biết, lợi nhuận sau thuế tăng chủ yếu do doanh thu bán hàng tăng so với cùng kỳ.