(BĐT) - Liên danh Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn - Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Viết Hải (gọi tắt Liên danh Hoành Sơn - Viết Hải) vừa trúng Gói thầu Cung ứng xi măng thực hiện kế hoạch làm đường giao thông, rãnh nước trên hệ thống đường giao thông, kênh mương nội đồng theo cơ chế xi măng năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 

Gói thầu này thuộc dự án cùng tên do Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài chính công Hà Tĩnh làm bên mời thầu, Sở Tài Chính Hà Tĩnh làm chủ đầu tư.

Hà Tĩnh: Hoành Sơn - Viết Hải trúng gói thầu hơn 120 tỷ đồng ảnh 1

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Ảnh Internet

Giá trúng thầu là 120,105 tỷ đồng, giảm 3,367 tỷ đồng so với giá gói thầu (123,472 tỷ đồng), tương đương với tỷ lệ tiết kiệm 2,7%.

Gói thầu sử dụng vốn ngân sách nhà nước và các nguồn tài chính hợp pháp khác. Hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi trong nước, phương thức lựa chọn nhà thầu một giai đoạn hai túi hồ sơ.

Cả hai thành viên trong liên danh đều có địa chỉ đăng ký tại tỉnh Hà Tĩnh. Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng. Còn Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Viết Hải có vốn điều lệ 268 tỷ đồng.

Hiện tại Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn đang thưc hiện một số dự án đầu tư lớn, trong đó có Dự án Cảng tổng hợp quốc tế Hoành Sơn với tổng mức đầu tư hơn 1.400 tỷ đồng; Nhà máy Nhiệt điện mặt trời công suất 50 MW có tổng mức đầu tư 65,1 triệu USD…

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Viết Hải cũng đã và đang tham gia nhiều dự án lớn, điển hình như: Nhà máy Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh, Nhà máy Lọc dầu Nghi Sơn…