(BĐT) - Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Trung tâm dịch vụ bảo hành, sửa chữa và cung cấp xe ô tô chính hãng tại TP. Hà Tĩnh đã được UBND tỉnh này phê duyệt từ ngày 13/10/2017, nhưng đến ngày 22/3/2018 (sau hơn 5 tháng), Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh mới công bố cùng kết quả lựa chọn nhà đầu tư.

Đây là dự án đầu tư có sử dụng đất với diện tích khu đất 5.360 m2, tổng mức đầu tư là 171.652 triệu đồng, hình thức lựa chọn nhà đầu tư là chỉ định thầu, thời gian thực hiện hợp đồng là 50 năm. Nhà đầu tư trúng thầu Dự án là Công ty CP Thương mại I Hà Tĩnh.

Tổng chi phí thực hiện Dự án (không bao gồm chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng); đơn giá tiền sử dụng đất, thuê đất, giá trị nộp ngân sách nhà nước của Công ty CP Thương mại I Hà Tĩnh là 169.533 triệu đồng. Thời gian thi công Dự án là 13 tháng kể từ ngày bàn giao đất.