(BĐT) - Cục Thuế Hà Tĩnh vừa công khai 75 doanh nghiệp (DN) nợ thuế trên 87 tỷ đồng. Đây là những DN có số nợ kéo dài từ nhiều năm nay. Đây là lần thứ 10 trong năm 2018 Cục Thuế Hà Tĩnh đăng công khai DN nợ thuế.
Năm 2018, Cục thuế Hà Tĩnh đã 10 lần công khai danh sách DN nợ thuế. Ảnh: Internet

Năm 2018, Cục thuế Hà Tĩnh đã 10 lần công khai danh sách DN nợ thuế. Ảnh: Internet

Dẫn đầu danh sách về số nợ thuế là: Công ty CP Xây dựng 1 Hà Tĩnh nợ trên 9,6 tỷ đồng. Tiếp đó là các công ty: Công ty CP Xây dựng và đầu tư Hà Tĩnh nợ trên 7,3 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV sắt Vũ Quang nợ trên 5,5 tỷ đồng; Công ty CP Sông Đà 27 nợ trên 4 tỷ đồng; Công ty CP Đầu tư phát triển Việt Lào nợ trên 3,1 tỷ đồng; Công ty CP Đầu tư và xây dựng Mạnh Quân nợ trên 3,4 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV đóng tàu Bến Thủy nợ trên 2,5 tỷ đồng; Công ty TNHH Chiêu Hạo nợ trên 2,3 tỷ đồng; Công ty CP Vật liệu và phụ gia sắt Thạch Khê nợ trên 1,6 tỷ đồng; Công ty TNHH 1-9 Hà Tĩnh nợ trên 2,5 tỷ đồng…