(BĐT) - Công ty CP Hạ tầng Western Pacific vừa được UBND tỉnh Bắc Ninh giới thiệu khu đất 151,27 ha thuộc phân khu A - Khu công nghiệp Yên Phong II để thực hiện nghiên cứu quy hoạch, lập đề xuất Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Yên Phong II-A.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu, đề xuất nhà đầu tư có năng lực thực hiện dự án theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật. Đồng thời, hoàn thiện hồ sơ Dự án theo quy định trình UBND Tỉnh.