(BĐT) - Công ty CP Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO vừa công bố kết quả kinh doanh quý III/2020.
Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị IDICO đã có thông báo thoái toàn bộ 10% vốn nắm giữ tại Hạ tầng IDICO . Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị IDICO đã có thông báo thoái toàn bộ 10% vốn nắm giữ tại Hạ tầng IDICO . Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, doanh thu quý III/2020 đạt 95,1 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 18,5 tỷ đồng, gần như không đổi so với cùng kỳ năm 2019. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020, Công ty ghi nhận 275 tỷ đồng doanh thu, hoàn thành 73,7% kế hoạch cả năm, lợi nhuận trước thuế đạt 55,3 tỷ đồng, hoàn thành 74,9% kế hoạch.

Trong quý cuối cùng trong năm, Công ty dự kiến doanh thu đạt 98,2 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt gần 18,5 tỷ đồng.

Vừa qua, Công ty CP Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị IDICO đã có thông báo thoái toàn bộ 10% vốn nắm giữ tại Hạ tầng IDICO ngay trong năm nay.