(BĐT) - Theo Cục Thống kê TP. Hà Nội, trong quý I/2020, vốn đầu tư phát triển trên địa bàn Thành phố thực hiện đạt 63 nghìn tỷ đồng, tăng 5,2% so với cùng kỳ năm 2019.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Cụ thể, vốn đầu tư thực hiện của khu vực Nhà nước đạt 20,4 nghìn tỷ đồng; vốn đầu tư thực hiện của khu vực ngoài Nhà nước đạt 34,9 nghìn tỷ đồng; vốn đầu tư thực hiện từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 7,7 nghìn tỷ đồng.

Thông tin về tình hình thu hút vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn, Cục Thống kê TP. Hà Nội cho biết, lũy kế từ đầu năm đến 23/3/2020, vốn FDI vào Hà Nội đạt  646,4 triệu USD, trong đó, vốn của 170 dự án cấp mới và 36 dự án tăng vốn là 389 triệu USD; góp vốn, mua cổ phần trị giá 257,4 triệu USD.

Đến nay, Thành phố có 6.102 dự án FDI còn hiệu lực, vốn đầu tư đăng ký đạt 42,75 tỷ USD (trong đó đầu tư trực tiếp 34,7 tỷ USD; góp vốn mua cổ phần 7,98 tỷ USD), chiếm tỷ lệ 21,1% số dự án và 12,2% vốn đăng ký của cả nước.