(BĐT) - UBND TP. Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố cũng như Lãnh đạo các quận, huyện, thị xã nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) đảm bảo sự thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp.
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Theo đó, Thành phố yêu cầu các đơn vị khẩn trương kiện toàn tổ chức, nhiệm vụ bộ phận một cửa và bố trí trụ sở, trang thiết bị của bộ phận này đảm bảo sự thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện TTHC.

Cán bộ, công chức được cử ra bộ phận một cửa phải bảo đảm trình độ chuyên môn thực hiện hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ cho người dân, doanh nghiệp. Nghiêm túc thực hiện việc đánh giá tác động, tính toán chi phí tuân thủ TTHC tại các văn bản quy phạm pháp luật có quy định TTHC; tránh làm tăng gánh nặng cho người dân, doanh nghiệp; công bố, công khai TTHC theo quy định…

UBND Thành phố cũng yêu cầu việc chuẩn hóa, thống nhất quy trình nội bộ giải quyết TTHC trên địa bàn Thành phố trên tinh thần cải cách mạnh mẽ và tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp.