Ông Hà Minh Hải, cục trưởng Cục thuế Hà Nội đã báo cáo UBND thành phố nguồn thu ngân sách toàn thành phố đến ngày cuối năm 2015 đạt gần 155.760 tỉ đồng.

Theo ông Hải, số thu ngân sách năm 2015 đạt gần 155.760 tỉ đồng là kết quả đáng mừng, vượt gần 10% so với dự toán và vượt hơn 15.000 tỉ đồng so với kế hoạch giao năm 2015.

Đáng nói, số thu ngân sách được cục trưởng Cục thuế Hà Nội Hà Minh Hải báo cáo đến ngày cuối năm 2015 cho thấy kết quả thu khác xa so với số thu ông Hải đã báo cáo HĐND thành phố trong kỳ họp đầu tháng 12-2015.

Cụ thể, tại kỳ họp HĐND thành phố diễn ra vào đầu tháng 12-2015, cục trưởng Cục thuế Hà Nội Hà Minh Hải đã báo cáo tổng thu ngân sách trên địa bàn thành phố ước đạt khoảng 146.585 tỉ đồng, đạt 103,5% dự toán.

Tuy nhiên, kết quả thu đến 12g ngày 31-12-2015 cho thấy số thu ngân sách đạt gần 155.760 tỉ đồng, bằng 109,93% dự toán năm 2015.

Trước mắt, theo yêu cầu từ lãnh đạo thành phố Hà Nội, năm 2016, cục thuế Hà Nội phải tiếp tục thực hiện các giải pháp chống thất thu ngân sách, chú trọng công tác đôn đốc thu nợ thuế ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm 2016.

UBND thành phố Hà Nội cũng yêu cầu Cục thuế chủ động tham mưu cho UBND TP triển khai thực hiện hiệu quả những chính sách mới trong lĩnh vực thuế, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính thuế, hiện đại hóa quản lý thuế, tạo môi trường lành mạnh cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh thực hiện nghĩa vụ thuế.

Theo tuoitre.vn