(BĐT) - UBND TP. Hà Nội vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với 8 gói thầu thuộc Dự án Nâng cấp, mở rộng đường Cần Thơ - Xuân Quang đi Đông Lỗ (giai đoạn 3) huyện Ứng Hòa.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo kế hoạch, quý III/2021 bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với 6 gói thầu, gồm: Gói thầu số 1 Tư vấn lập hồ sơ mời thầu (HSMT) và đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT) Gói thầu số 3; Gói thầu số 2 Tư vấn thẩm định HSMT và đánh giá HSDT Gói thầu số 3; Gói thầu số 3 Xây lắp + đảm bảo an toàn giao thông; Gói thầu số 4 Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT Gói thầu số 6; Gói thầu số 6 Giám sát thi công xây lắp.

2 gói thầu còn lại sẽ bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu vào quý IV/2021 và quý IV/2023 lần lượt là Gói thầu số 8 Bảo hiểm mọi rủi ro về xây dựng và Gói thầu số 7 Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành.

Trong đó, 2 gói thầu đấu thầu rộng rãi là Gói thầu số 3 (97,661 tỷ đồng) và Gói thầu số 6 (1,811 tỷ đồng).

Dự án có tổng mức đầu tư 130 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn thành phố Hà Nội hỗ trợ có mục tiêu cho ngân sách huyện và các nguồn vốn hợp pháp khác.