Nhiều hộ dân ở phường Nhân Chính đã gửi đơn đến cơ quan chức năng đề nghị làm rõ việc thu hồi đất cho dự án Trung tâm văn hóa Thể thao quận Thanh Xuân và dự án Công viên hồ điều hòa Nhân Chính.
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Hơn 10 năm qua (2006 - 2017) nhiều hộ dân tổ 2 Nam Thăng Long (cũ), phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội đã gửi đơn đến các cơ quan chức năng liên quan các cấp đề nghị làm rõ việc thu hồi đất cho dự án Trung tâm văn hóa Thể thao quận Thanh Xuân và dự án Công viên hồ điều hòa Nhân Chính.

Trong đơn nêu rõ nhiều nội dung sai phạm liên quan đến việc thu hồi đất và sự việc cũng đã được UBND quận Thanh Xuân trả lời bằng văn bản, cũng như đối thoại trực tiếp với người dân nhưng cho đến nay nhiều hộ dân vẫn bức xúc và xuất hiện nhiều dư luận trái chiều về vấn đề này.

Theo nội dung đơn thư của các hộ dân 2 Nam Thăng Long gửi các cơ quan Trung ương đề nghị xem xét, giải quyết và trả lời 3 nội dung bao gồm: Đất còn lại sau giải phóng mặt bằng đường vành đai 3 của các hộ dân không nằm trong dự án Công viên hồ điều hòa Nhân Chính và dự án Trung tâm Văn hóa thể thao quận Thanh Xuân.

UBND quận Thanh Xuân không được mượn danh dự án của nhà nước để giải phóng mặt bằng lấy đất của các hộ dân giao cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 41.

Đáng chú ý, ông Hoàng Công Hồng, nguyên Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân chỉ đạo làm sai lệch hồ sơ nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất của các hộ dân tổ 2 Nam Thăng Long. Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Nguyễn Xuân Lưu, thời điểm năm 2011 là Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân ký báo cáo hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng là không đúng sự thật.

Trước thực tế nêu trên, ngày 27/2/2017, UBND quận Thanh Xuân đã có công văn số 186/UBND - TTr gửi UBND thành phố Hà Nội báo cáo kết quả tiếp, đối thoại với các hộ dân về những vấn đề liên quan, đồng thời trong công văn số 158/UBND - TTr của UBND quận Thanh Xuân báo cáo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về kết quả xem xét, giải quyết đơn của các hộ dân tổ 2 Nam Thăng Long, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Nguyễn Xuân Lưu đã nêu rõ các căn cứ pháp lý liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, thu hồi đất của các hộ dân để phục vụ dự án Công viên hồ điều hòa Nhân Chính và dự án Trung tâm Văn hóa thể thao quận Thanh Xuân.

Theo UBND quận Thanh Xuân, nguồn gốc đất của hộ dân tổ 2 Nam Thăng Long nêu trên đã sử dụng chủ yếu là đất nông nghiệp, nằm trong lưu không mở đường, được chính quyền địa phương và cơ quan phân đất, sau đó tự chuyển đổi sang đất phi nông nghiệp từ những năm 1990 cho đến thời điểm giải phóng mặt bằng năm 2006.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội tại thông báo số 25/TB-UBND ngày 10/2/2006 về công tác giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất để xây dựng đường vành đai 3, từ ngày 20/10/2006 đến ngày 01/11/2006, UBND phường Nhân Chính (Thanh Xuân) đã thực hiện công khai biên bản xác định nguồn gốc sử dụng đất và tài sản trên đất trong diện giải phóng mặt bằng đường vành đai 3, Công viên hồ điều hòa Nhân Chính và đất của các hộ dân sống tại đây theo quy định.

Qua 3 ngày công khai, UBND phường Nhân Chính nhận được 55 đơn kiến nghị về nguồn gốc, thời điểm chuyển đổi, thời điểm xây dựng công trình, diện tích đất còn lại... UBND phường Nhân Chính đã có văn bản số 210/UB- GPMB ngày 14/11/2006 gửi các hộ dân.

Liên quan đến phần diện tích đất còn lại ngoài chỉ giới giải phóng mặt bằng đường vành đai 3 nhưng thuộc chỉ giới dự án Công viên hồ điều hòa Nhân Chính và Trung tâm văn hóa thể thao quận Thanh Xuân được UBND quận thực hiện sau khi triển khai giải phóng mặt bằng dự án đường vành đai 3 theo chỉ đạo của UBND thành phố theo thông báo số 25/TB-UBND ngày 10/2/2006.

Tiếp theo đó, từ tháng 12/2006 đến tháng 6/2007, UBND quận Thanh Xuân đã ban hành quyết định phê duyệt 76 phương án bồi thường, hỗ trợ. Trong đó có 44 hộ dân có phần diện tích đất nằm trong diện tích thu hồi của dự án Trung tâm Văn hóa thể thao quận Thanh Xuân, tổng diện tích đất thu hồi là trên 1.022 m2.

Tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ là 230.902.000 đồng. Ngoài ra, 32 hộ dân có một phần diện tích nằm trong diện tích thu hồi của dự án Công viên hồ điều hòa Nhân Chính với tổng diện tích đất thu hồi là 860,65 m2, tổng tiền hỗ trợ, bồi thường là 210.585.000 đồng.

Theo Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Nguyễn Xuân Lưu, các căn cứ pháp lý, nguồn gốc sử dụng đất, quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích đất của các hộ dân nằm ngoài chỉ giới thu hồi của dự án đường vành đai 3 nhưng nằm trong chỉ giới thu hồi của dự án đầu tư xây dựng dự án Công viên hồ điều hòa Nhân Chính và dự án Trung tâm văn hóa Thể thao quận Thanh Xuân đã được UBND quận Thanh Xuân chỉ đạo thực hiện nghiêm túc theo chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội.

Tuy nhiên đã hơn 10 năm trôi qua, kể từ khi chính quyền địa phương triển khai giải phóng mặt bằng, thu hồi đất của các hộ dân nơi đây, còn khá nhiều các hộ dân vẫn chưa đồng lòng và không nhận tiền bồi thường, hỗ trợ. Thậm chí, việc khiếu kiện kéo dài đến nhiều cấp ngành, gây bức xúc trong nhân dân.

Đã đến lúc UBND thành phố Hà Nội cùng với các sở, ngành cần vào cuộc mạnh mẽ để cân bằng lợi ích giữa các bên liên quan, hơn cả là đảm bảo sự ổn định tình hình trật tự xã hội tại địa phương, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của quận Thanh Xuân nói riêng và thành phố Hà Nội nói chung.

Theo TTXVN