(BĐT) - Ngày 26/6/2018, Chánh Văn phòng UBND TP. Hà Nội đã cung cấp thông tin về các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BT trên địa bàn Hà Nội.
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Trước đó, tại Hội nghị Hà Nội 2018 - Hợp tác đầu tư và phát triển, UBND Thành phố đã trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Quyết định phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi cho 5 dự án giao thông thực hiện theo hình thức BT. Đây là các dự án được nghiên cứu trong giai đoạn từ năm 2009 đến 2015, nhà đầu tư đã bố trí vốn để lập hồ sơ đề xuất dự án, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, đã được UBND Thành phố báo cáo các bộ, ngành Trung ương xem xét và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương thực hiện theo hình thức BT và cho phép Thành phố chỉ định nhà đầu tư đàm phán trực tiếp hợp đồng.

Các dự án BT nêu trên đều là các công trình xây dựng đường giao thông, khối lượng kinh phí cho hạng mục bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng chiếm tỷ trọng lớn trong giá trị công trình BT (thấp nhất là 42 %, có dự án cao tới 80%, chi phí xây lắp chỉ là 20%). Vì vậy, nếu chỉ nêu thông tin về độ dài của tuyến đường để so sánh sẽ không phản ánh được khách quan chi phí đầu tư của dự án BT.