(BĐT) - UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Chỉ thị về việc tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh thúc đẩy tăng trưởng năm 2019. Chỉ thị nêu rõ, các sở, ban, ngành và UBND quận, huyện, thị xã tập trung vào việc rà soát, cắt giảm các thủ tục hành chính; chỉnh sửa và bổ sung các cơ chế, chính sách tạo thuận lợi hơn nữa cho người dân và doanh nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước...
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Đặc biệt, các sở, ban, ngành và UBND quận, huyện, thị xã tiếp tục tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh theo kế hoạch của UBND Thành phố; thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; kịp thời nắm bắt khó khăn, vướng mắc, có biện pháp tháo gỡ, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh.

Các cơ quan chức năng cũng cần theo dõi sát tình hình thị trường, nắm bắt thông tin cung cầu hàng hóa, giá cả, kịp thời thông tin cho doanh nghiệp xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh...