(BĐT) - Cục Thuế TP. Hà Nội cho biết, cơ quan này đã thực hiện gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP đạt 20.145 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Trong số đó, có khoảng 13.056 tỷ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp sau quyết toán 2019 và số thuế tạm nộp quý I, quý II năm 2020; khoảng 5.689 tỷ đồng thuế giá trị gia tăng phát sinh từ tháng 3, 4, 5, 6 và quý I, II năm 2020; 1.200 tỷ đồng tiền thuê đất kỳ I/2020…

Cũng theo Cục Thuế TP. Hà Nội, loại trừ số thuế và tiền thuê đất phải nộp 8 tháng đầu năm 2020, nhưng được gia hạn theo Nghị định số 41, tổng thu lũy kế 8 tháng đầu năm 2020 đạt khoảng 147.042 tỷ đồng, đạt 56,5% dự toán pháp lệnh, bằng 89,4% so cùng kỳ năm trước.

Trong đó, thu từ khu vực sản xuất kinh doanh đạt khoảng 67.310 tỷ đồng, đạt 45,9% dự toán pháp lệnh; thu các khoản thu về nhà, đất đạt 17.517 tỷ đồng, đạt 65% dự toán pháp lệnh…