(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Sơn Tây, TP. Hà Nội (Bên mời thầu) vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện 11 gói thầu thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 413 đoạn từ Km0+00 đến Km5+900, thị xã Sơn Tây với tổng mức đầu tư 474,861 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, sẽ đấu thầu rộng rãi 4 gói thầu thuộc Dự án gồm: Gói thầu số 02 Khảo sát bước thiết kế bản vẽ thi công và thiết kế bản vẽ thi công (giá gói thầu 3,256 tỷ đồng, đấu thầu quý III/2021); Gói thầu số 05 Đo đạc bản đồ, cắm mốc giới chỉ giới đường đỏ, giải phóng mặt bằng và giao đất thực hiện dự án (giá gói thầu 1,314 tỷ đồng, đấu thầu quý III/2021); Gói thầu số 07 Thi công xây dựng công trình + đảm bảo an toàn giao thông (giá gói thầu 273,052 tỷ đồng, đấu thầu quý IV/2021); Gói thầu số 08 Giám sát thi công xây dựng (giá gói thầu 3,195 tỷ đồng, đấu thầu quý IV/2021).