UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 1760/QĐ-UBND phê duyệt giá đất làm cơ sở tính tiền thuê đất đối với dự án khai thác mỏ cát tại bãi nổi sông Hồng, xã Liên Hồng, huyện Đan Phượng do Doanh nghiệp tư nhân Hồng Giang làm chủ đầu tư.
Hà Nội: Duyệt giá đất với dự án khai thác mỏ cát tại bãi nổi sông Hồng

Cụ thể, phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền thuê 239.500m2 đất tại bãi nổi sông Hồng, xã Liên Hồng, huyện Đan Phượng để thực hiện dự án khai thác mỏ cát do Doanh nghiệp tư nhân Hồng Giang làm chủ đầu tư. Cụ thể, giá đất làm cơ sở tính tiền thuê đất đối với diện tích 239.500m2 để dự án khai thác mỏ cát là: 1.581.000 đồng/m2.

Giá đất nêu trên được xác định trên cơ sở các chỉ tiêu diện tích, hình thức sử dụng đất và thời gian thuê đất tại Quyết định số 4191/QĐ-UBND ngày 2/8/2016 của UBND thành phố; bản đồ vị trí khai thác mỏ cát san lấp tại xã Liên Hồng, huyện Đan Phượng kèm theo Giấy khai thác số 161/QĐ-TNMT-KS ngày 20/4/2010 và bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỷ lệ 1:500 do Công ty cổ phần Tư vấn khảo sát thiết kế và Xây dựng mỏ địa chất lập, Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận ngày 10/1/2014. Trường hợp có điều chỉnh các chỉ tiêu về sử dụng đất so với các tài liệu nêu trên, Doanh nghiệp tư nhân Hồng Giang có trách nhiệm liên hệ cơ quan có thẩm quyền để xác định lại đơn giá đất tại thời điểm có văn bản cho phép điều chỉnh của cấp có thẩm quyền.

Doanh nghiệp tư nhân Hồng Giang có trách nhiệm liên hệ cơ quan thuế để được hướng dẫn nộp tiền thuê đất theo quy định.

Theo Kinhtedothi.vn