(BĐT) - UBND TP. Hà Nội vừa có đề xuất với Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng các bộ, ngành liên quan về việc phân cấp cho chính quyền cấp huyện được đứng ra đấu giá và phê duyệt giá khởi điểm quyền sử dụng đất đối với các dự án nhỏ lẻ và những diện tích đất xen kẹt quy mô dưới 5.000 m2.

Theo UBND TP. Hà Nội, thời gian qua, việc triển khai Luật Đất đai năm 2013 trong đấu giá quyền sử dụng đất đã có thuận lợi. Việc cải cách thủ tục hành chính và phân cấp cho UBND cấp huyện (thí điểm) đã đẩy nhanh tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, hiện nay các điểm đấu giá đất nhỏ lẻ, xen kẹt trên địa bàn các huyện, nhiều nơi chỉ 1 triệu đồng/m2, số lượng thửa đấu giá có khi chỉ có một hoặc một vài thửa xen kẹt. Trong khi đó, quy định của Chính phủ về giá đất xen kẹt dưới 5.000 m2 phải có giá khởi điểm quyền sử dụng đất dưới 30 tỷ đồng. Do đó, với đề xuất nêu trên, UBND TP. Hà Nội cho rằng, nếu cấp quận/huyện/thị xã được giao và thực hiện tốt sẽ vừa gắn trách nhiệm của cấp huyện trong giải quyết vấn đề đất đai, vừa tránh những diện tích đất xen kẹt không nằm trong quy hoạch bị lấn chiếm, đấu giá thấp.