(BĐT) - Theo báo cáo tổng kết công tác tư pháp năm 2019 của UBND TP. Hà Nội, tính đến hết ngày 31/10/2019, trên địa bàn Thành phố có 94 doanh nghiệp đấu giá tài sản với 180 đấu giá viên; trong đó có 1 trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản trực thuộc Sở Tư pháp với 9 đấu giá viên.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Trong thời gian nêu trên, các tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn TP. Hà Nội thực hiện 1.303 cuộc đấu giá thành công, trong đó có 253 cuộc đấu giá quyền sử dụng đất.

Tổng giá khởi điểm của tài sản đấu giá là 3.561,23 tỷ đồng, tổng giá trúng đấu giá là 4.210,74 tỷ đồng. Tổng tiền thù lao dịch vụ đấu giá tài sản là 25,01 tỷ đồng, nộp ngân sách trên 1,8 tỷ đồng.