(BĐT) - Cục Thuế Hà Nội vừa công khai 272 đơn vị nợ thuế, phí, tiền thuê đất đợt tháng 8/2018. 
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Trong số các doanh nghiệp nợ thuế được công khai, có 12 doanh nghiệp nợ 72,975 tỷ đồng tiền thuê đất, 260 doanh nghiệp nợ thuế, phí với số tiền gần 928,12 tỷ đồng. Số đơn vị bị đăng công khai đến nay là 1.021 đơn vị với tổng số tiền nợ 3.960,654 tỷ đồng.

Để đẩy mạnh công tác thu hồi nợ thuế, Cục Thuế Hà Nội đã  tham mưu với UBND các cấp chủ trì, tổ chức các buổi họp với một số doanh nghiệp nợ thuế, phí... lớn trên địa bàn, lắng nghe những khó khăn, vướng mắc, để từ đó đưa ra giải pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn.

Cùng với đó, Cục Thuế Hà Nội định kỳ đăng công khai danh sách các đơn vị nợ thuế, phí và các khoản thu liên quan đến đất trên website của Cục thuế và cơ quan truyền thông. Kết quả, sau khi đăng công khai, đã có 273 doanh nghiệp và dự án nộp 97,397 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước.