Kết quả lấy phiếu tín nhiệm HĐND TP Hà Nội cho thấy, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Chủ tịch HĐND TP Hà Nội là người có nhiều phiếu tín nhiệm cao nhất (100/102 phiếu). Ông Chu Phú Mỹ, Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội dẫn đầu về phiếu tín nhiệm thấp với 18 phiếu.
Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc là người có nhiều phiếu tín nhiệm cao nhất

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc là người có nhiều phiếu tín nhiệm cao nhất

Trưa ngày 6/12, HĐND TP Hà Nội đã chính thức công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm thấp đối với 36 chức danh do HĐND TP Hà Nội khoá XV bầu hoặc phê chuẩn. Theo đó, người có số phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất là ông Chu Phú Mỹ, Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội với 18 phiếu tín nhiệm thấp. Tiếp đến là ông Nguyễn Trọng Đông, Giám đốc Sở TN&MT Hà Nội nhận được 16 phiếu tín nhiệm thấp…

Ông Vũ Đức Bảo, Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp 7, HĐND TP Hà Nội khoá XV đối với 36 chức danh do HĐND TP Hà Nội bầu hoặc phê chuẩn. Theo ông Bảo, có 102 phiếu phát ra, thu về 102 phiếu, các phiếu đều hợp lệ, một số phiếu bỏ trắng.

Kết quả lấy phiếu cho thấy lãnh đạo đứng đầu khối HĐND TP Hà Nội và UBND TP Hà Nội đều được các đại biểu đánh giá cao với nhiều "tín nhiệm cao". Trong đó bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội đạt 100 phiếu tín nhiệm cao, 1 phiếu tín nhiệm, 1 phiếu tín nhiệm thấp. Ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đạt 84 phiếu tín nhiệm cao, 14 phiếu tín nhiệm, 4 phiếu tín nhiệm thấp…

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm cho thấy, những lãnh đạo thuộc khối HĐND và UBND dẫn đầu về số phiếu tín nhiệm thấp, như ông Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội đạt 13 phiếu tín nhiệm thấp, 42 phiếu tín nhiệm và 45 phiếu tín nhiệm cao; Ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội có 12 phiếu tín nhiệm thấp, 27 phiếu tín nhiệm và 61 phiếu tín nhiệm cao; Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội nhận được 10 phiếu tín nhiệm thấp, 6 phiếu tín nhiệm và 85 phiếu tín nhiệm cao…

Kết quả cũng cho thấy Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội, Giám đốc Sở TN&MT Hà Nội, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội, Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội… - những ngành có nhiều sự kiện nóng tại Hà Nội thời gian qua đều nằm trong nhóm những người có phiếu tín nhiệm thấp cao nhất.

Trong đó, ông Chu Phú Mỹ, Giám đốc Sở NN&PTNT được 18 phiếu tín nhiệm thấp, 35 phiếu tín nhiệm, 49 phiếu tín nhiệm cao; ông Nguyễn Trọng Đông, Giám đốc Sở TN-MT Hà Nội đạt 16 phiếu tín nhiệm thấp, 45 phiếu tín nhiệm, 41 phiếu tín nhiệm cao; ông Lê Văn Dục, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội được 14 phiếu tín nhiệm thấp, 45 phiếu tín nhiệm, 43 phiếu tín nhiệm cao; ông Chử Xuân Dũng, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội đạt 13 phiếu tín nhiệm thấp, 49 phiếu tín nhiệm, 40 phiếu tín nhiệm cao…

Theo Dân trí