(BĐT) - UBND TP. Hà Nội vừa phê duyệt Kế hoạch lựa chọn đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu (HSMT), đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT) lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án và Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng Khu xử lý chất thải Đồng Ké, xã Trần Phú, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội. Đây là dự án đầu tư có sử dụng đất với tổng vốn đầu tư lên tới 1.800 tỷ đồng.
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Theo Quyết định phê duyệt, Gói thầu lập HSMT, đánh giá HSDT phục vụ lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án có giá gói thầu tạm tính là 400 triệu đồng. Nguồn vốn thực hiện từ nguồn ngân sách thành phố. Gói thầu sẽ lựa nhà thầu bằng hình thức chỉ định thầu. Thời gian lựa chọn nhà thầu là quý IV/2018, thời gian thực hiện hợp đồng là 60 ngày theo hình thức hợp đồng trọn gói.

Dự án sẽ lựa chọn nhà đầu tư thực hiện theo hình thức đấu thầu rộng rãi quốc tế, phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ. Thời gian thực hiện hợp đồng không quá 50 năm. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước, thoát nước và môi trường TP. Hà Nội được giao là bên mời thầu Dự án.