(BĐT) - UBND TP. Hà Nội vừa phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án xây dựng chợ Trát Cầu tại xã Tiền Phong, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội. Theo đó, trong quý IV/2019, UBND huyện Thường Tín được giao đấu thầu rộng rãi (không sơ tuyển) Dự án trên theo phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ. Đây là dự án đầu tư có sử dụng đất với tổng chi phí thực hiện dự kiến 42,6 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

UBND TP. Hà Nội giao UBND huyện Thường Tín chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, tính hợp pháp của các thông tin, số liệu trong nội dung hồ sơ trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư; tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án theo quy định pháp luật hiện hành về đấu thầu.