(BĐT) - Trung tâm Giao dịch công nghệ thông tin và truyền thông Hà Nội (bên mời thầu) vừa công bố lựa chọn được đơn vị trúng Gói thầu Thuê đường truyền mạng diện rộng của thành phố Hà Nội kết nối các kênh dịch vụ mạng từ Trung tâm Dữ liệu đến các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã và 579 UBND xã, phường, thị trấn.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Gói thầu nêu trên thuộc Dự án Thuê dịch vụ công nghệ thông tin đảm bảo duy trì: hạ tầng đường truyền mạng WAN, mạng Internet cho Trung tâm Dữ liệu của Thành phố và các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã, UBND xã, phường, thị trấn; tổng đài nhắn tin tự động phục vụ ứng dụng công nghệ thông tin của Thành phố và dự toán Gói thầu Tư vấn thẩm định giá.

Giá trúng thầu là 91,2297 tỷ đồng, giảm 200 nghìn đồng so với giá gói thầu. Thời gian thực hiện hợp đồng là 36 tháng, loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh. Gói thầu nêu trên sử dụng ngân sách thành phố Hà Nội, được đấu thầu rộng rãi qua mạng theo phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ.