(BĐT) - UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 51/KH-UBND, triển khai công tác khuyến công năm 2019 trên địa bàn Thành phố. Theo đó, năm 2019, Thành phố sẽ chi hơn 25 tỷ đồng đầu tư từ ngân sách để triển khai công tác này.
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Nhiều hoạt động sẽ được tổ chức như: tổ chức 38 lớp truyền nghề, cấy nghề thủ công mỹ nghệ cho 1.330 lao động nông thôn; tổ chức 17 lớp tập huấn (khởi sự doanh nghiệp, hội nhập kinh tế quốc tế…); tổ chức hội nghị kết nối cung - cầu nguyên liệu đầu vào ngành thủ công mỹ nghệ giữa Hà Nội và các tỉnh phía Bắc…

Năm 2019, Thành phố đặt mục tiêu phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp nông thôn tăng khoảng 7 - 10% so với năm 2018; kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng thủ công mỹ nghệ tăng 5% so với năm 2018; tạo thêm khoảng 8.000 - 10.000 việc làm cho lao động với thu nhập bình quân đạt khoảng 50 - 55 triệu đồng/người/năm; tạo ra khoảng 330 mẫu sản phẩm có thiết kế mới trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ từ các hoạt động khuyến công (tăng khoảng 10% so với năm 2018).