(BĐT) - UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND quy định thẩm quyền phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn Thành phố.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp thửa đất hoặc khu đất đấu giá có giá trị (tính theo giá đất cùng mục đích sử dụng, quy định trong Bảng giá đất hiện hành của Thành phố) từ 30 tỷ đồng trở lên.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội phân cấp cho chủ tịch UBND cấp huyện phê duyệt giá khởi điểm đấu giá các trường hợp còn lại.

Quyết định nêu trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/10/2019 và bãi bỏ Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND của UBND TP. Hà Nội quy định việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn Thành phố, Quyết định số 819/QĐ-UBND về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Tài chính phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất.