(BĐT) - UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) trên địa bàn Thành phố.
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Theo đó, Thành phố sẽ đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến Hiệp định CPTPP cho cán bộ, công chức và doanh nghiệp, người dân trên các phương tiện truyền thông nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết về nội dung cam kết cũng như các công việc cần triển khai để thực thi hiệu quả Hiệp định CPTPP. Chú trọng tập huấn cho các cán bộ quản lý nhà nước, doanh nghiệp về các nội dung như: đặc điểm thị trường các nước trong CPTPP; cơ hội và thách thức khi thực hiện Hiệp định… bảo đảm hiểu rõ, hiểu đúng, từ đó thực thi Hiệp định được đầy đủ và hiệu quả.

Bên cạnh đó, Hà Nội sẽ xây dựng các tài liệu tuyên truyền về hội nhập kinh tế quốc tế, thông tin thị trường; xây dựng pháp luật và nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển nguồn nhân lực; ưu tiên hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia cụm liên kết ngành, tạo chuỗi giá trị bền vững cho các sản phẩm trọng điểm của Thành phố…