(BĐT) - Cục thuế Hà Nội cho biết, tính đến ngày 20/5/2020, đã có hơn 93.000 doanh nghiệp, tổ chức thuộc quản lý của đơn vị này áp dụng hóa đơn điện tử, tương ứng tỷ lệ 70%.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Cục Thuế Hà Nội phấn đấu trong năm 2020, có 100% các đơn vị kinh doanh trên địa bàn, thuộc thẩm quyền quản lý của TP. Hà Nội thực hiện giao dịch, thanh toán bằng hóa đơn điện tử sẽ có 100% doanh nghiệp kinh doanh trên địa bàn sử dụng hoá đơn điện tử. Để hoàn thành mục tiêu trên, Cục Thuế Hà Nội đã triển khai các giải pháp đồng bộ và quyết liệt nhằm khuyến khích doanh nghiệp, người nộp thuế trên địa bàn Thủ đô áp dụng hóa đơn điện tử.