(BĐT) - Cục thuế Hà Nội vừa công bố danh sách 245 đơn vị nợ hơn 1.277 tỷ đồng tiền thuế, phí, tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, tiền phạt và tiền chậm nộp, tính đến ngày 31/10/2019.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Trong danh sách công khai lần đầu có 220 đơn vị nợ hơn 75,7 tỷ đồng. Trong đó có 210 doanh nghiệp nợ hơn 31,3 tỷ đồng tiền thuế phí, tiện phạt, tiền chậm nộp và có 10 đơn vị nợ hơn 44,4 tỷ đồng tiền thuê đất.

Danh sách công khai lại có 25 đơn vị nợ hơn 1.202 tỷ đồng, là các đơn vị nợ thuế đã được công khai từ năm 2015 đến nay. Trong đó có 11 doanh nghiệp nợ hơn 78,5 tỷ đồng tiền thuế phí, tiền phạt, chậm nộp. Có 7 đơn vị nợ hơn 80,8 tỷ đồng tiền thuê đất, tiền phạt. Có 7 đơn vị nợ hơn 1.042 tỷ đồng tiền sử dụng đất. Đứng đầu danh sách này là Công ty CP Lũng Lô 5 với hơn 336,6 tỷ đồng. Tiếp đến là Công ty CP Đầu tư và xây dựng số 4 - Vạn Xuân nợ 178,8 tỷ đồng, Công ty TNHH Xây dựng công trình Hoàng Hà nợ hơn 153 tỷ đồng; Công ty TNHH Đá quý Thế Giới nợ hơn 127 tỷ đồng; Công ty CP LILAMA Hà Nội nợ hơn 73,4 tỷ đồng…