(BĐT) - UBND TP. Hà Nội vừa cho biết, năm 2021 sẽ đầu tư 213 tỷ đồng để cải tạo, nâng cấp 7 công trình lĩnh vực thể dục, thể thao để phục vụ Sea Games 31 dự kiến diễn ra cuối năm 2021.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Trong đó, có 4 công trình nhóm B gồm: Cải tạo, nâng cấp công trình Sân điền kinh ngoài trời và hạ tầng kỹ thuật khuôn viên trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Hà Nội; Cải tạo, nâng cấp công trình bể bơi, bể nhảy cầu phục vụ Sea Games 31 và Para Games 11 năm 2021; Cải tạo, nâng cấp công trình Cung điền kinh phục vụ Sea Games 31 và Para Games 11 năm 2021; Cải tạo, nâng cấp công trình sân vận động Hà Đông phục vụ Sea Games 31.

3 công trình nhóm C gồm: Cải tạo, nâng cấp công trình Nhà tập kiếm, Judo, đá cầu phục vụ Sea Games 31; Cải tạo, nâng cấp công trình khu nhà luyện tập và thi đấu bi sắt phục vụ Sea Games 31; Cải tạo, nâng cấp công trình Nhà văn hóa phục vụ Sea Games 31 và Para Games 11.