(BĐT) - Cục Thuế TP. Hà Nội vừa công khai nợ thuế đối với 2.026 người nộp thuế với số nợ thuế phí, nợ nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất với tổng số tiền là 6.387,4 tỷ đồng. Bao gồm, 1.496 người nộp thuế có số thuế nợ khả năng thu là gần 5.749 tỷ đồng và 530 người nộp thuế có số nợ thuế khó thu là 638,47 tỷ đồng.
Nhiều doanh nghiệp nợ thuế hàng trăm tỷ đồng. Ảnh: Internet

Nhiều doanh nghiệp nợ thuế hàng trăm tỷ đồng. Ảnh: Internet

Đây là các trường hợp Cục Thuế TP. Hà Nội đã thực hiện công khai nợ thuế năm trước, qua rà soát đến thời điểm hiện tại người nộp thế còn vẫn còn nợ thuế. Việc thực hiện được đăng tải trên Website Cục thuế TP Hà Nội. Riêng đối người nộp thuế có số tiền nợ thuế - nợ có khả năng thu trên 5 tỷ sẽ thực hiện đăng công khai tại trang Web của Tổng cục Thuế theo Công văn 774/ TCT-QLN ngày 22/3/2021 của Tổng cục Thuế.

Đứng đầu danh sách các đơn vị nợ thuế, phí và tiền chậm nộp liên quan được công khai lại là Công ty CP Sông Đà - Thăng Long với số nợ hơn 384,6 tỷ đồng. Tiếp đến là Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ với số nợ hơn 177,5 tỷ đồng; Công ty CP Lilama Hà Nội với số nợ thuế 138,2 tỷ đồng...

Trong danh sách người nộp thuế nợ nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất có những cái tên như: Công ty CP Quốc tế CT Việt Nam, Công ty TNHH Xây dựng công trình Hoàng Hà, Công ty TNHH Đá quý Thế giới...

Cục Thuế Hà Nội cho biết, công tác quản lý nợ trong những năm qua đã được triển khai rất quyết liệt theo đúng quy định, quy trình trên cơ sở phân loại đối tượng nộp thuế để áp dụng các biện pháp đôn đốc, quản lý nợ phù hợp.

Bên cạnh việc đôn đốc và kiên quyết áp dụng các biện pháp cưỡng chế thuế theo quy định, Cục Thuế Hà Nội cũng tích cực phối hợp với các sở, ngành liên quan tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để doanh nghiệp khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, nộp dần nợ thuế.

Đơn vị đã tổ chức các buổi làm việc, đối thoại với các đơn vị nợ thuế để đôn đốc thu nợ cũng như lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, tiếp nhận những thông tin phản hồi từ người nộp thuế. Qua đó, kịp thời chia sẻ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để người nộp thuế có thể khơi thông hoạt động sản xuất kinh doanh, có cơ hội hoàn thành nghĩa vụ tài chính với ngân sách nhà nước bằng các biện pháp gia hạn, nộp dần tiền nợ thuế.

Đối với các khoản thu còn vướng mắc về cơ chế, chính sách, Cục Thuế Hà Nội phối hợp chặt chẽ với các chính quyền địa phương, các sở, ban, ngành của Thành phố hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý.

Với các doanh nghiệp, người nộp thuế gặp khó khăn về hoạt động sản xuất kinh doanh do dịch bệnh Covid-19, Cục Thuế đã triển khai kịp thời các chính sách giãn, giảm, gia hạn nộp thuế, khoanh nợ, xóa nợ theo quy định đối với người nộp thuế.

Đối với các trường hợp nợ thuế quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước hoặc hết thời hạn chấp hành các quyết định hành chính về quản lý thuế mà người nộp thuế hoặc người bảo lãnh không tự nguyện chấp hành, Cục thuế Hà Nội sẽ tiến hành công khai nợ thuế khi đảm bảo cơ quan Thuế đã thực hiện đầy đủ các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế nợ, doanh nghiệp không có phát sinh vướng mắc hoặc khiếu kiện, khiếu nại.